Telefon +420 312 500 091
fax +420 312 500 096
hlášení závad +420 312 522 595

dispečink +420 312 522 737

 

 

 

Aktuality

 

RDK informuje o odstávkách kotelen v létě 2016

Stejně jako každý rok jsou od června do srpna 2016 prováděny údržbové práce na jednotlivých kotelnách, které vyžadují delší nebo kratší odstavení jednotlivých kotelen.

 Informativní rozpis odstávek jednotlivých kotelen naleznou naši odběratelé na webových stránkách Města Slaný a RDK servis, s.r.o.

 V letošním roce by mohlo dojít mimo běžně prováděné údržbové práce na jednotlivých kotelnách k částečné výměně kompletních rozvodů topné a teplé vody v okruhu kotelny K-38 v Plynárenské ulici od kotelny až po ul. Wilsonovu. Výměna by se v letošním roce týkala ulice Plynárenská (čp. 464-466, 469, 1501, 1503 a 1505), ale odstaveny by musely být i domy v ul. Stehlíkova (čp. 1502, 1504 a 1506). Pro všechny tyto domy bylo odstavení dodávek teplé vody vypsáno na 10 dní od 22.8. do 31.8.2016, v době výměny rozvodů teplé vody. Naší snahou bude, pokud se akce bude realizovat, tuto odstávku zkrátit na nutné minimum, které dovolí technologické postupy výměny rozvodů. Pokud by akce nebyla v letošním roce realizována (konečné rozhodnutí je třeba udělat nejpozději do 30.6.2016), bude termín odstávky kotelny zkrácen na 5 dnů od 22.8. do 26.8.2016.

 Závěrem bych chtěl ještě jednou všechny naše odběratele ujistit, že plánovaná doba jednotlivých odstávek kotelen je dobou maximální a stejně jako v minulých letech se budeme snažit ji zkrátit na dobu nezbytně nutnou. Dále bych chtěl našim odběratelům poděkovat za jejich shovívavost a pochopení nutnosti letního odstavení kotelen z důvodů údržbových prací, které mají za úkol předcházet zbytečným výpadkům v dodávkách tepelné energie jak do topení, tak na přípravu teplé vody v zimním – otopném období.

 Ing. Ivo Hort vedoucí útvaru TH RDK servis, s.r.o.

 

Informace vlastníkům bytových a nebytových jednotek v rámci SVJ

Zahájení ročních odečtů poměrových bytových měřidel TV,SV v jednotkách a to budˇ prostřednictvím zaměstnanců naši firmy nebo pověřenými  zástupci jednotlivých  SVJ. Termín pro odevzdání vyplněných přehledů s odečty poměrových  měřidel, potvrzenými podpisem vlastníka nebo uživatele jednotky, je nutné pro další zpracování dat předat v termínu do 23.12.2015 do kanceláře č.6 (technici) v Kynského  ul. 126, Slaný nebo email lukasova@rdkservis.cz.

Oznamovací povinnost počtu osob, užívajících bytovou jednotku v průběhu roku, pro evidenci nákladů rozúčtování příslušných  služeb, poskytovaných s užíváním jednotky. V předchozích dnech, byl doručen vlastníkům jednotek dopis s informací o oznamovací povinnosti  související s počtem evidovaných osob v jednotlivých bytech. Pokud došlo v průběhu roku ke změnám oproti evidovaným údajům, prosíme o nahlášení změn, dle pokynů uvedených v dopise.

 

Všeobecná informace o  novelách předpisů souvisejících s bydlením pro r.2016.
1. Zákon o službách č. 67/2013 Sb. ze dne 19.února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostorů v domě s byty. Byl novelizován zákonem č. 104/2015 Sb.
2. Vyhláška č.269/2015 Sb., nahrazuje vyhlášku č.372/2001 Sb. (vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění  a společnou přípravu teplé vody pro dům.
3. Příprava  novely vyhlášky č. 366/2010 Sb.
4. Informace pro SVJ ve věci účasti notáře na shromáždění vlastníků se schvalováním stanov dle NOZ (judikát)
5. Informace pro SVJ ve věci úpravy názvu  s požadavky NOZ (Spolek a společenství vlastníků vzniklé do 31.prosince 2013 nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinny uvést označení právní formy ve svém názvu do souladu s požadavky § 132 odst. 2, § 216a § 1200odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb.

 

RDK informuje o odstávkách kotelen v létě 2015

 Stejně jako každý rok jsou od června do srpna 2015 prováděny údržbové práce na jednotlivých kotelnách, které vyžadují delší nebo kratší odstavení jednotlivých kotelen. Informativní rozpis odstávek jednotlivých kotelen naleznou naši odběratelé na těchto webových stránkách a na webových stránkách města Slaný.

 V letošním roce dojde mimo běžně prováděné údržbové práce na jednotlivých kotelnách k výměně kompletních rozvodů topné a teplé vody v okruhu kotelny K-40 v Lidické ulici. Výměna se týká ulic Jana Želivského (čp. 1418 - 1423), Arbesova (čp.1424-1425), Jana Roháče z Dubé (čp.1426- 1429) a z ní i napojeného domu v ulici Jiřího z Poděbrad (čp.1430-1433). Pro tyto domy bylo odstavení dodávek teplé vody vypsáno na 12 dní od 13.7. do 24.7.2015, v době výměny rozvodů teplé vody. Naší snahou bude tuto odstávku zkrátit na nutné minimum, které dovolí technologické postupy výměny rozvodů. Ostatních domů v okruhu kotelny K-40 v Lidické ul. se odstávka dotkne v běžném rozsahu, tedy maximálně 5 dní od 13.7. do17.7.2015 a stejně jako u ostatních odstávek jednotlivých kotelen bude naší snahou i tento termín zkrátit na nezbytně dlouhou dobu pro provedení údržbových prací.

 Závěrem bych chtěl ještě jednou všechny naše odběratele ujistit, že plánovaná doba jednotlivých odstávek kotelen je dobou maximální a stejně jako v minulých letech se budeme snažit ji zkrátit na dobu nezbytně nutnou. Dále bych chtěl našim odběratelům poděkovat za jejich shovívavost a pochopení nutnosti letního odstavení kotelen z důvodů údržbových prací, které mají za úkol předcházet zbytečným výpadkům v dodávkách tepelné energie jak do topení, tak na přípravu teplé vody v zimním - otopném období.

 Ing. Ivo Hort

 vedoucí útvaru TH RDK servis, s.r.o.

 Soubory ke stažení: Rozpis odstávek kotelen v roce 2015