Telefon +420 312 500 091
fax +420 312 500 096
hlášení závad +420 312 522 595

dispečink +420 312 522 737

 

 

 

Aktuality

RDK servis, s.r.o. informuje:

 

Omezení provozu kanceláří Kynského 126, Slaný pro veřejnost

 

SVJ a jejich fungováni v době druhého nouzového stavu. Jak správně využívat zákon lex covid?

 

Upozornění

S ohledem na současná vládní opatření upravujeme úřední hodiny. A to takto:

Pondělí    8:00 - 13:00

Středa    12:00 - 17:00

Návštěvy mimo výše uvedené hodiny jsou možné pouze po předchozí telefonické domluvě.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Vážení členové společenství vlastníků jednotek,

 

s ohledem na stávající dění v souvislosti s vyhlášenými opatřeními COVID – 19 je omezena možnost konání shromáždění vlastníků. U těch SVJ, kde zatím shromáždění v r. 2020 neproběhla, doporučujeme výborům SVJ zvážit uspořádání shromáždění rozhodnutím per rollam tak, abychom tuto agendu společně realizovali do konce letošního roku.

Touto cestou žádáme výbory SVJ o aktivní spolupráci při stanovování termínů pro konání shromáždění. V této věci se prosím obracejte na příslušné pracovníky firmy RDK servis, s.r.o. ve Slaném.

 

Děkujeme za spolupráci.                                za RDK servis, s.r.o. Tibor Klinga - jednatel

 

 

Zahájení topné sezóny

Dne 26. 9. 2020 bylo, po předchozí přípravě, zahájeno vytápění všech objektů napojených na CZT ve Slaném. V případě, že se ve Vašem objektu objeví jakékoliv problémy s dodávkou tepla, žádáme všechny odběratele o rychlé předání informace tak, aby bylo možno zjednat co nejdříve nápravu.

 Všem odběratelům doporučujeme zkontrolovat nastavení vlastních zařízení v domech, zejména nainstalovanou regulaci (včetně vlastních osazených čerpadel) do režimu „zimního provozu“.

V případě potřeby nás kontaktujte na tel. 312 522737 (dispečink RDK servis, s.r.o.)

Ve Slaném dne 29. 9. 2020

Ing. Ivo Hort     vedoucí útvaru tepelného hospodářství

 

 

Městské byty - splatnost nedoplatků RV 2019

 

Letní odstávky kotelen ve Slaném

Stejně jako v minulých letech naplánoval provozovatel městských kotelen RDK servis, s.r.o. letní provozní odstávky jednotlivých kotelen z důvodů důležitých oprav, rekonstrukcí a kontrol vybavení kotelen. Rozpis termínů odstávek naleznete zde.

Ing.Ivo Hort     vedoucí útvaru tepelného hospodářství RDK servis s.r.o

 

Dne 31. 5. 2020 bylo v souladu s platnou legislativou a vývojem teplot ukončeno vytápění všech objektů napojených na CZT ve Slaném.

 Všem odběratelům doporučujeme zkontrolovat nastavení vlastních zařízení v domech, zejména nainstalovanou regulaci (včetně případně osazených čerpadel) do režimu „letního provozu“.

 V případě potřeby nás kontaktujte na tel. 312 52 27 37 (dispečink RDK servis, s.r.o.) Ve Slaném dne 1. 5. 2020

 Ing. Ivo Hort

 vedoucí útvaru tepelného hospodářství RDK servis s.r.o.

 

Předání vyúčtování služeb za rok 2019

Informace - konání shromáždění SVJ

Byty města Slaný, které budou nabízeny k pronájmu - viz. byty k pronájmu

Informace pro SVJ - preventivní dezinfekce

Oznámení uživatelům bytů v majetku Města Slaný

Informace SVJ

Realizace odečtů za březen a do 30.6,.2020

Úprava pracovních hodin jednotlivých pracovišť RDK servisu

Úprava provozních hodin TH RDK servis

Oznámení SVJ

 

Dne 20. 9. 2019 bylo, po předchozí přípravě, zahájeno vytápění všech objektů napojených na CZT ve Slaném. V případě, že se ve Vašem objektu objeví jakékoliv problémy s dodávkou tepla, žádáme všechny odběratele o rychlé předání informace tak, aby bylo možno zjednat co nejdříve nápravu.

Všem odběratelům doporučujeme zkontrolovat nastavení vlastních zařízení v domech, zejména nainstalovanou regulaci (včetně případně osazených čerpadel) do režimu „zimního provozu“.

V případě potřeby nás kontaktujte na tel. 312 522737 (dispečink RDK servis, s.r.o.)

 Ve Slaném dne 23. 9. 2019                   

Ing. Ivo Hort
vedoucí útvaru tepelného hospodářství
RDK servis s.r.o.

 

Stejně jako každý rok budou od června do srpna 2019 prováděny údržbové práce na jednotlivých kotelnách, které vyžadují delší nebo kratší odstavení jednotlivých kotelen.

Informativní rozpis odstávek jednotlivých kotelen naleznou naši odběratelé na webových stránkách Města Slaný a RDK servis, s.r.o.

Jménem firmy RDK servis, s.r.o. bych chtěl ještě jednou všechny naše odběratele ujistit, že plánovaná doba jednotlivých odstávek kotelen je dobou maximální a stejně jako v minulých letech se budeme snažit ji zkrátit na dobu nezbytně nutnou. Dále bych chtěl našim odběratelům poděkovat za jejich shovívavost a pochopení nutnosti letního odstavení kotelen z důvodů údržbových prací, které mají za úkol předcházet zbytečným výpadkům v dodávkách tepelné energie jak do topení, tak na přípravu teplé vody v zimním – otopném období.

Ve Slaném 22.5.2019

Ing. Ivo Hort
vedoucí tepelného hospodářství
RDK servis s.r.o.

 

 

Dne 26. 9. 2018 bylo, po předchozí přípravě, zahájeno vytápění všech objektů napojených na CZT ve Slaném. V případě, že se ve Vašem objektu objeví jakékoliv problémy s dodávkou tepla, žádáme všechny odběratele o rychlé předání informace tak, aby bylo možno zjednat co nejdříve nápravu.

Všem odběratelům doporučujeme zkontrolovat nastavení vlastních zařízení v domech, zejména nainstalovanou regulaci (včetně případně osazených čerpadel) do režimu „zimního provozu“.

V případě potřeby nás kontaktujte na tel. 312 522737 (dispečink RDK servis, s.r.o.)

 Ve Slaném dne 26. 9. 2018                   

Ing. Ivo Hort,
vedoucí útvaru tepelného hospodářství
RDK servis s.r.o.

 

 Den otevřených dveří RDK servis, s.r.o. se opravdu vydařil.

4. listopadu 2017 se v 9.00 hod. otevřely dveře kotelny K-39 ve Všehlušické ul. – tzv. Hvězdicové kotelny a byl zahájen Den otevřených dveří naší firmy RDK servis, s.r.o. Během tří hodin se přišlo na kotelnu podívat několik desítek lidí – většinou odběratelů tepla od naší firmy.  
Během prohlídky se mohli seznámit s rozsáhlými změnami v systému teplovodního propojení jednotlivých kotelen mezi sebou a současně s vývojem revitalizace teplovodních rozvodů, které naše firma systematicky organizuje. Předmětem zájmu občanů byl i vybudovaný dvoupalivový systém jednotlivých propojených teplovodních okruhů ve městě, který je zárukou zajištění výroby tepelné energie i při zásadních výpadcích dodávek zemního plynu, odstávkách, opravách apod  
     

V další části byl zdokumentován na řadě fotografií vývoj tepelného hospodářství od původních uhelných kotelen k současnosti, který přinesl výrazné vyčištění ovzduší v našem krásném městě. Závěrečná prezentační tabule přiblížila občanům města instalaci moderních technologií v tepelném hospodářství – kogeneračních jednotek a tepelných čerpadel.

 

Závěrem byli všichni návštěvníci seznámeni s konkrétními výsledky technologického vývoje naší firmy. Prohlédli si ukázku řízení kotelen formou dálkového přenosu dat z jednotlivých kotelen na dispečink, umístěný ve velíně v 1. patře přístavby v kotelně K-39. A současně byli seznámeni s praktickou ukázkou výroby tepelné energie prohlídkou vlastního provozu kotelny K-39 včetně ukázky provozu kogenerační jednotky, která je na kotelně umístěna.

Myslím, že se celá akce vydařila a určitě by bylo vhodné ji zopakovat.

Ing. Ivo Hort

 vedoucí útvaru tepelného hospodářství RDK servis, s.r.o.
RDK servis již několik let spolupracuje se slánskými skauty.

Stejně jako v předchozích letech se 21. října 2017 sešla početná skupina slánských skautek a skautů, aby pomohli s úklidem zejména náletové zeleně okolo vybraných kotelen ve Slaném, které provozuje naše firma RDK servis s.r.o. A je třeba říci, že práce bylo skutečně dost a dost. Letošní na dešťovou vodu bohatší rok podpořil vzrůst různých plevelů a náletových dřevin okolí kotelen. Skauti se však s tímto problémem popasovali stejně jako v minulých letech a dobré dílo se podařilo, což dokumentují i fotografie pod textem. Odměnou za tuto pomoc byl pak příspěvek naší společnosti na činnost skautského střediska Modrý Kruh Slaný.  
     

Ing. Ivo Hort
vedoucí útvaru tepelného hospodářství


Den otevřených dveří

tepelných zařízení ve Slaném

Přijďte se sami přesvědčit o provedených modernizacích a obnově tepelných zařízení ve Slaném

Kdy to vše proběhne?

-        Dnem otevřených dveří bude  sobota  4. listopadu 2017

Kde to vše proběhne?

-        kotelně K-39 („Hvězdicová kotelna) ve Všehlušické ul. -  od 9:00  do 12:00 hod.

 

Co vše uvidíte:

v kotelně K-39, Všehlušická ul. Vám ukážeme :

-        Centrální velín s moderním řídicím systémem dálkového přenosu dat z jednotlivých kotelen na velín a ovládání provozu kotelen z tohoto pracoviště

-        Provoz kogenerační jednotky - kombinovanou výrobu elektřiny a tepelné energie

-        Představení budovaného systému vzájemné zastupitelnosti jednotlivých zdrojů a problematiky vícepalivových systémů – schéma současného stavu kotelen a teplovodních rozvodů ve Slaném

-        Prezentace přínosů provedených úprav pro odběratele tepla včetně vývoje cen tepla a teplé vody

A samozřejmě Vám ukážeme i řadu dalších moderních prvků využívaných v provozech tepelných zařízení ve Slaném včetně prezentace některých probíhajících i připravovaných akcí

Již dnes se těšíme na Vaši návštěvu.

Bližší informace na telefonním čísle 312 52 26 20

 

Prohlídku organizuje a srdečně Vás zve RDK servis, s.r.o., Slaný

(Při prohlídce žádáme občany o dodržování bezpečnostních a dalších pokynů pracovníků RDK servis)
Nové rozvody topné a teplé vody z kotelny K-38 v Plynárenské ul. ve Slaném.

V minulém a letošním roce proběhla, jako akce města Slaný, výměna rozvodů topné a teplé vody z kotelny K-38 v Plynárenské ul. ve Slaném. V 1. etapě realizované na podzim minulého roku byly rozvody položeny do nové trasy od kotelny přímo k domu čp. 1501 a z nově vybudované kontrolní šachty přivedeny zpět k domu čp. 469 a dále do šachty pod opěrnou zeď u Wilsonovy ulice. Nová trasy rozvodů je vedena výhradně po pozemcích ve vlastnictví města Slaný, což zajišťuje nerušený přístup k těmto rozvodům v budoucnu.

 

2. etapa realizovaná v letním období letošního roku dokončila výměnu rozvodů topné a teplé vody od šachty u Wilsonovy ulice topným kanálem pod touto frekventovanou ulicí k domu čp. 1502 a dále k čp. 1504 a k čp. 1506. Největším „oříškem“ při výměně těchto rozvodů byla výměna právě pod silnicí Wilsonovy ulice. Původní topný kanál byl kompletně zapískován a tak vytažení starého potrubí, vyčištění topného kanálu pod celou šířkou silnice a vložení nových rozvodů topné a teplé vody bylo skutečnou zkouškou umu dodavatelské firmy.

 

Dlouhodobým cílem jak naší firmy RDK servis, s.r.o., tak i města Slaný, je postupná výměna starých a leckdy i poruchových rozvodů topné a teplé vody. I přesto, že je to „běh na dlouhou trať, věříme, že tento cíl bude průběžně plněn i v dalších letech.

                                                                                    Ing. Ivo Hort,  vedoucí útvaru tepelného hospodářství RDK servis, s.r.o.

 

 

16. 9. 2017 bylo, po předchozí přípravě, zahájeno vytápění všech objektů napojených na CZT ve Slaném. V případě, že se ve Vašem objektu objeví jakékoliv problémy s dodávkou tepla, žádáme všechny odběratele o rychlé předání informace tak, aby bylo možno zjednat co nejdříve nápravu.

Všem odběratelům doporučujeme zkontrolovat nastavení vlastních zařízení v domech, zejména nainstalovanou regulaci (včetně případně osazených čerpadel) do režimu „zimního provozu“.

V případě potřeby nás kontaktujte na tel. 312 52 27 37 (dispečink RDK servis, s.r.o.)

Ve Slaném dne 16. 9. 2017                    Ing. Ivo Hort, vedoucí útvaru tepelného hospodářství, RDK servis s.r.o.

 

 

RDK informuje o odstávkách kotelen v létě 2017

Stejně jako každý rok budou od června do srpna 2017 prováděny údržbové práce na jednotlivých kotelnách, které vyžadují delší nebo kratší odstavení jednotlivých kotelen.

 Informativní rozpis odstávek jednotlivých kotelen naleznou naši odběratelé na webových stránkách Města Slaný a RDK servis, s.r.o.

 V letošním roce dojde mimo běžně prováděné údržbové práce na jednotlivých kotelnách k 2.etapě výměny kompletních rozvodů topné a teplé vody v okruhu kotelny K-38 v Plynárenské ulici od ul. Wilsonovy až k domu čp. 1506. Výměna by se v letošním roce týkala ulice ul. Stehlíkova (čp. 1502, 1504 a 1506). Pro všechny tyto domy bude odstavení dodávek teplé vody vypsáno na 10 dní od 24.7. do 4.8.2017, v době výměny rozvodů teplé vody. Naší snahou bude tuto odstávku zkrátit na nutné minimum, které dovolí technologické postupy výměny rozvodů. O aktuálním stavu Vás budeme včas informovat.

 Závěrem bych chtěl ještě jednou všechny naše odběratele ujistit, že plánovaná doba jednotlivých odstávek kotelen je dobou maximální a stejně jako v minulých letech se budeme snažit ji zkrátit na dobu nezbytně nutnou. Dále bych chtěl našim odběratelům poděkovat za jejich shovívavost a pochopení nutnosti letního odstavení kotelen z důvodů údržbových prací, které mají za úkol předcházet zbytečným výpadkům v dodávkách tepelné energie jak do topení, tak na přípravu teplé vody v zimním – otopném období.

Ve Slaném dne 19.5.2017                     Ing. Ivo Hort, vedoucí útvaru tepelného hospodářství RDK servis, s.r.o.

RDK servis, s.r.o. informuje:

5. 10. 2016 bylo, po předchozí přípravě, zahájeno vytápění všech objektů napojených na CZT ve Slaném. V případě, že se ve Vašem objektu objeví problémy s dodávkou tepla, žádáme odběratele o urychlenou informaci tak, aby bylo možno zjednat co nejdříve nápravu.

Všem odběratelům doporučujeme zkontrolovat nastavení vlastních zařízení v domech, zejména nainstalovanou regulaci (včetně případně osazených čerpadel) do režimu „zimního provozu“.

V případě potřeby nás kontaktujte na tel. 312 52 27 37 (dispečink RDK servis, s.r.o.)

Ve Slaném dne 5. 10. 2016                    Ing. Ivo Hort, vedoucí útvaru tepelného hospodářství RDK servis, s.r.o.

 

 

Opravy a modernizace prováděné ve spolupráci s městem Slaný v roce 2015

V roce 2015 bylo ve spolupráci s městem Slaný v rámci oprav a modernizací tepelných zařízení prováděno 5 akcí. Všechny byly úspěšně dokončeny a zvýšenou měrou přispěly k udržení a zlepšení kvality dodávek jak tepelné energie na topení, tak teplé vody našim odběratelům.

Na kotelně K-30 v Plynárenské ul. v čp. 1456 byl vyměněn plynový kotel č. 2, který byl již předmětem opakovaných oprav, za nový plynový kotel Buderus (o shodném výkonu) včetně moderní úpravny vody.

             

Na kotelně K-35 v Mírové ul. čp. 1469 byl vyměněn starý, v podstatě téměř nefunkční uhelný kotel VSB IV. za moderní uhelný kotel Ekoefekt 190 s poloautomatickým dávkováním paliva a možností spalování biomasy.

             

Kotelna K-40 v Lidické ul. – v roce 2015 pokračovaly práce na kompletní výměně rozvodů jak topné (ÚT), tak teplé vody (TV) od čp. 1420 -1421 v Želivského ul. kolem domů čp. 1418-1419 v Želivského ul. a čp. 1424-1425 v Arbesově ul. až k domům čp. 1426-1429 v ul. Jana Roháče z Dubé a čp. 1430-1434. V ul. Jana Roháče z Dubé je provozní a kontrolní šachta, která v případě potřeby zajišťuje rychlé uzavření rozvodů ÚT a TV do jednotlivých směrů vedení rozvodů ÚT a TV.

             

 

U kotelna K-40 v Lidické ul. byly opraveny  poškozené části vnějšího pláště venkovních nádrží na lehký topný olej a nádrže byly kompletně natřeny ochranou barvou. Současně bylo provedeno vyspravení záchytné vany kolen těchto nádrží a vana byla natřena speciálním ochranným nátěrem. Současně bylo kompletně vyměněno oplození těchto nádrží.

           

Poslední plánovanou akcí bylo provedení opravy stropu nad bývalou uhelnou kotelny K-28 v Navrátilově ul. čp.1375.

           

  

Informace vlastníkům bytových a nebytových jednotek v rámci SVJ

Vážení vlastníci (zástupci výborů SVJ), v současné době je ukončeno období výročních shromáždění vlastníků jednotek a probíhá fáze vypořádání přeplatků či případných nedoplatků z ročního vyúčtování záloh za služby poskytované s užíváním jednotek. Dále se v případě úvěrového zatížení SVJ posílají bankovním institucím vypracované výkazy za rok 2015. V souladu s pokyny SVJ se také v současné době zasílají schválené účetní závěrky na rejstříkové soudy k založení do Sbírky listin. V případě změn schválených na jednotlivých shromáždění se mění evidenční listy vlastníků /např. změna ve výši příspěvku do FO či FS/.

Průběžně pracujeme na účetních závěrkách tak, aby v průběhu měsíce července až srpna mělo SVJ informace o svém hospodaření za l.pololetí. V souvislosti s tím upozorňujeme, že v účetnictví dojde od 1.1.2016 ke změně názvosloví:

Dlouhodobá záloha na opravy a technické zhodnocení společných částí dle podílu na společných částí nahrazuje název fond oprav.

 Dlouhodobá záloha na opravy a technické zhodnocení společných částí domu na každou jednotku stejně nahrazuje název fond správy.

 Žádáme Vás o včasné dodání všech pokladů do účetnictví, zejména bankovních výpisů a faktur.

 V rámci dalších úkonů na základě uzavřených smluvních vztahů, budou probíhat kontroly plnění závazků (úhrady plateb) z titulu usnesení shromáždění o vypořádání finančních prostředků a v součinnosti s výbory SVJ realizovány plány oprav.

Stěžejním úkolem II. pololetí bude organizace shromáždění vlastníků za účelem odsouhlasení a přijetí ,,nových“ stanov SVJ. Pro Vaši snadnější orientaci, uvádíme přehled základních informací o prováděných úkonech v jednotlivých oblastech správy.

 

 Provozně technická část

1.Předepsané provozní revize

2.Ověření poměrových bytových měřidel vody

3.Kontrola technického stavu a provozu kotlů do 31.12.2016 dle §17 odst.1 písmeno h) a § 41 odst.15 zákona č.201/2012Sb (pro vlastníky, kteří mají vlastní vytápění – spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW)

4.Vedení pasportizace domů

5. Zajištění běžné údržby bytových a nebytových jednotek na základě požadavku vlastníka

6.Zajištění havarijní služby

7.Zajištění služeb na objednávku / úklid domu, sněhu, deratizace apod./

 

Provozně administrativní část

1. Vedení agendy evidenčních listů bytových a nebytových jednotek a jejich průběžná aktualizace

2.Evidence a kontrola stanovených plateb dle evidenčních listů

3.Upomínání dlužníků I.upomínka , II. upomínka vč.zajištění doručení a přípravy podkladů pro vymáhání upomínky na základě pokynů SVJ

4. Provedení ročního vyúčtování služeb na jednotku

5. Provedení ročního vyúčtování záloh na opravu /fond oprav/ a záloh na správu domu /fond správy/

6. Poskytování základního poradenství oblasti legislativy SVJ v oblasti služeb a běžných oprav či nákladů na správu domu

 

 Informace o legislativě

 - Zákon o službách č. 67/2013 Sb. ze dne 19.února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostorů v domě s byty. Byl novelizován zákonem č. 104/2015 Sb.

- Vyhláška č.269/2015 Sb., nahrazuje vyhlášku č.372/2001 Sb. (vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

- Příprava novely vyhlášky č. 366/2010 Sb.

- Nařízení vlády č.308/2015 o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu ( info. pro vlastníky, kteří jednotku pronajímají)

 

 

 

RDK servis, s.r.o. organizoval v roce 2015 pro Město Slaný (jako vlastníka nemovitostí) mimo jiné činnosti akce z dlouhodobého plánu údržby a oprav bytového fondu na domech v majetku města Slaný, schválených v rozpočtu obce za rok 2015, jednalo se např. o:

 1.Výměna oken a vstupních dveří na č.p. 279-280 ul. Cyrila Boudy ve Slaném - dokončením realizace, části energetických opatření  zahájených v předchozím roce.

2.Oprava domovních rozvodů plynu na č.p. 1375 a1376 Navrátilova ul. Slaný -bylo prováděno v souladu s požadavky na technická opatření v souvislosti s doporučením pravidelných provozních revizí  

3.Oprava elektroinstalace na č.p.1420-1421 Želivského ul. ve Slaném - bylo prováděno v souladu s požadavky na technická opatření v souvislosti s doporučením pravidelných provozních revizí  

4.Oprava zadního venkovního schodiště na č.p. 173 Na Sadech - byla zahájena příprava pro realizaci opravy nosné konstrukce stávajícího schodiště s následným  doplněním na bezbariérový přístup do objektu.

 

 

RDK informuje o odstávkách kotelen v létě 2016

Stejně jako každý rok jsou od června do srpna 2016 prováděny údržbové práce na jednotlivých kotelnách, které vyžadují delší nebo kratší odstavení jednotlivých kotelen.

 Informativní rozpis odstávek jednotlivých kotelen naleznou naši odběratelé na webových stránkách Města Slaný a RDK servis, s.r.o.

 V letošním roce by mohlo dojít mimo běžně prováděné údržbové práce na jednotlivých kotelnách k částečné výměně kompletních rozvodů topné a teplé vody v okruhu kotelny K-38 v Plynárenské ulici od kotelny až po ul. Wilsonovu. Výměna by se v letošním roce týkala ulice Plynárenská (čp. 464-466, 469, 1501, 1503 a 1505), ale odstaveny by musely být i domy v ul. Stehlíkova (čp. 1502, 1504 a 1506). Pro všechny tyto domy bylo odstavení dodávek teplé vody vypsáno na 10 dní od 22.8. do 31.8.2016, v době výměny rozvodů teplé vody. Naší snahou bude, pokud se akce bude realizovat, tuto odstávku zkrátit na nutné minimum, které dovolí technologické postupy výměny rozvodů. Pokud by akce nebyla v letošním roce realizována (konečné rozhodnutí je třeba udělat nejpozději do 30.6.2016), bude termín odstávky kotelny zkrácen na 5 dnů od 22.8. do 26.8.2016.

 Závěrem bych chtěl ještě jednou všechny naše odběratele ujistit, že plánovaná doba jednotlivých odstávek kotelen je dobou maximální a stejně jako v minulých letech se budeme snažit ji zkrátit na dobu nezbytně nutnou. Dále bych chtěl našim odběratelům poděkovat za jejich shovívavost a pochopení nutnosti letního odstavení kotelen z důvodů údržbových prací, které mají za úkol předcházet zbytečným výpadkům v dodávkách tepelné energie jak do topení, tak na přípravu teplé vody v zimním – otopném období.

 Ing. Ivo Hort vedoucí útvaru TH RDK servis, s.r.o.

 

Informace vlastníkům bytových a nebytových jednotek v rámci SVJ

Zahájení ročních odečtů poměrových bytových měřidel TV,SV v jednotkách a to budˇ prostřednictvím zaměstnanců naši firmy nebo pověřenými  zástupci jednotlivých  SVJ. Termín pro odevzdání vyplněných přehledů s odečty poměrových  měřidel, potvrzenými podpisem vlastníka nebo uživatele jednotky, je nutné pro další zpracování dat předat v termínu do 23.12.2015 do kanceláře č.6 (technici) v Kynského  ul. 126, Slaný nebo email lukasova@rdkservis.cz.

Oznamovací povinnost počtu osob, užívajících bytovou jednotku v průběhu roku, pro evidenci nákladů rozúčtování příslušných  služeb, poskytovaných s užíváním jednotky. V předchozích dnech, byl doručen vlastníkům jednotek dopis s informací o oznamovací povinnosti  související s počtem evidovaných osob v jednotlivých bytech. Pokud došlo v průběhu roku ke změnám oproti evidovaným údajům, prosíme o nahlášení změn, dle pokynů uvedených v dopise.

 

Všeobecná informace o  novelách předpisů souvisejících s bydlením pro r.2016.
1. Zákon o službách č. 67/2013 Sb. ze dne 19.února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytu a nebytových prostorů v domě s byty. Byl novelizován zákonem č. 104/2015 Sb.
2. Vyhláška č.269/2015 Sb., nahrazuje vyhlášku č.372/2001 Sb. (vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění  a společnou přípravu teplé vody pro dům.
3. Příprava  novely vyhlášky č. 366/2010 Sb.
4. Informace pro SVJ ve věci účasti notáře na shromáždění vlastníků se schvalováním stanov dle NOZ (judikát)
5. Informace pro SVJ ve věci úpravy názvu  s požadavky NOZ (Spolek a společenství vlastníků vzniklé do 31.prosince 2013 nejsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona povinny uvést označení právní formy ve svém názvu do souladu s požadavky § 132 odst. 2, § 216a § 1200odst. 2 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb.

 

RDK informuje o odstávkách kotelen v létě 2015

 Stejně jako každý rok jsou od června do srpna 2015 prováděny údržbové práce na jednotlivých kotelnách, které vyžadují delší nebo kratší odstavení jednotlivých kotelen. Informativní rozpis odstávek jednotlivých kotelen naleznou naši odběratelé na těchto webových stránkách a na webových stránkách města Slaný.

 V letošním roce dojde mimo běžně prováděné údržbové práce na jednotlivých kotelnách k výměně kompletních rozvodů topné a teplé vody v okruhu kotelny K-40 v Lidické ulici. Výměna se týká ulic Jana Želivského (čp. 1418 - 1423), Arbesova (čp.1424-1425), Jana Roháče z Dubé (čp.1426- 1429) a z ní i napojeného domu v ulici Jiřího z Poděbrad (čp.1430-1433). Pro tyto domy bylo odstavení dodávek teplé vody vypsáno na 12 dní od 13.7. do 24.7.2015, v době výměny rozvodů teplé vody. Naší snahou bude tuto odstávku zkrátit na nutné minimum, které dovolí technologické postupy výměny rozvodů. Ostatních domů v okruhu kotelny K-40 v Lidické ul. se odstávka dotkne v běžném rozsahu, tedy maximálně 5 dní od 13.7. do17.7.2015 a stejně jako u ostatních odstávek jednotlivých kotelen bude naší snahou i tento termín zkrátit na nezbytně dlouhou dobu pro provedení údržbových prací.

 Závěrem bych chtěl ještě jednou všechny naše odběratele ujistit, že plánovaná doba jednotlivých odstávek kotelen je dobou maximální a stejně jako v minulých letech se budeme snažit ji zkrátit na dobu nezbytně nutnou. Dále bych chtěl našim odběratelům poděkovat za jejich shovívavost a pochopení nutnosti letního odstavení kotelen z důvodů údržbových prací, které mají za úkol předcházet zbytečným výpadkům v dodávkách tepelné energie jak do topení, tak na přípravu teplé vody v zimním - otopném období.

 Ing. Ivo Hort

 vedoucí útvaru TH RDK servis, s.r.o.

 Soubory ke stažení: Rozpis odstávek kotelen v roce 2015